StruerKoret's 40 års jubilæum 30. jan. 2008

Fire 40 års jubilarer

Artikel skrevet af Jenny Melchiorsen - i aviserne efter 40 års jubilæet

Festlig jubilæumsaften i StruerKoret

Der er stor lyd og vellyd, når fire dygtige kor synger sammen. StruerKorets fejring af sit 40 års jubilæum med tre indbudte kor fra hele kommunen blev en festlig aften.

Festen indledtes med en velkomstsang forfattet til jubilæet af en af StruerKorets medlemmer, Else Marie Nielsen. Derefter bød formanden

et historisk rids over de fyrre år i koret med små anekdoter om pudsige hændelser og oplevelser.

velkommen og holdt en tale om sangens betydning for os mennesker i mange forskellige sammenhænge. Efter endnu en sang gav

40 år er lang tid, og koret har da også slidt på 19 dirigenter og er nu ved nr. 20, men der er stadig begejstring og stor lyst til at synge blandt medlemmerne.

Derefter gav først StruerKoret og dernæst SideBySide, Thyholmerkoret og Gimsingers, hver tre prøver på deres kunnen, og dirigenterne Sisse Skovbakke, Anton Lyhne og Per Odgaard lykønskede StruerKoret med pæne ord og gaver.

Der er fire 40-års jubilarer i koret, og de fik hver overrakt en rose.

Når man fylder 80 år, bliver man æresmedlem i StruerKoret, og det blev også Karen Damgaard til del denne aften. Hun kvitterede med en check fra Idagaardfonden ( stiftet af hendes forældre ) og den faldt i god jord.

Efter et let traktement var ordet frit og det benyttede kulturudvalgsformand Viggo Lynghøj sig af og lykønskede koret og gav det gode ønsker med fremover.

Duoen Gunna Skov og Preben Bukdahl sang derefter et par sange med Eva Andreassen som akkompagnatør.

Nielsen og med Anton Lyhne ved flyglet.

Aftenen sluttede med to sange, som alle fire kor havde lært hjemme, dirigeret af StruerKorets nye, unge dirigent

Da var taget ved at løfte sig i Sognegården.

StruerKoret’s 40 års jubilæumsaften

onsdag den. 30. januar 2008

 i Gimsing Sognegård

PROGRAM

                 Kl. 19.00                       Sang – velkomst

Tale ved

                                                    StruerKoret’s historie ved Jenny Melchiorsen

                 Ca. kl.

                 19.35 – 19.50                StruerKoret

                 19.50 – 20.05                Side by Side

                 20.05 – 20.20                Gimsingers

                 20.20 – 20.35                ThyholmerKoret

                 20.35 – 21.45                Traktement, lotteri, underholdning

21.45 – 22.30

Fælles kor v/

                 22.30                           Afslutning

Velkomstsang til StruerKoret's 40 års jubilæum - tekstforfatter Else Marie Nielsen

Melodi: Nu er det længe siden.. (Oluf Ring)

Velkommen kære gæster,

som vi til jubilæum bød,

for fyrre år vi fester,

de mange år vi nød.

Til venne-kor vi sendte bud,

om I med os vil rejse

på sangens vinger ud.

Det er som ren magi, når

vi stiller op i samlet flok,

på rette pladser står vi,

og vi får aldrig nok.

Når dirigenten siger -..fir,

begynder vi at synge,

man let i kroppen bli’r.

At synge er en glæde,

som løser op for mange ting;

I, som er her til stede,

ved, livet går i ring.

Snart er man glad, snart er man trist,

det er nu livets rytme,

ja, det er ganske vist!

Til slut vi blot vil sige

TAK for, at I er kommet her,

på sangens tonestige

vi klatre vil med jer.

Vi glemmer alt, hvad der er tungt,

så længe sangen klinger,

vort kor er stadig ungt!

Avisartikel skrevet af kormedlem Jenny Melchiorsen

StruerKoret

gør klar til at fejre sit 40 års jubilæum

År 2008 er udnævnt til sangens år, så det kan næsten ikke være mere a propos, at StruerKoret i år fejrer sit 40. jubilæumsår.

I slutningen af 1967 gik nogle af Struers syngende borgere og puslede med tanken om at oprette et voksenkor. De var tidligere kørt til Holstebro for at synge i et kor der, men mente nok, at der kunne være grundlag for at starte et kor i Struer. Der blev indkaldt til et orienteringsmøde og den 30. januar 1968 kunne der så holdes stiftende generalforsamling.

Mange har i årenes løb sunget i kortere eller længere tid i koret og fire korister holder stadig ved, nemlig Poul Topp, Ellen Kobberup, Ove Høyer og Jenny Melchiorsen. De tre først nævnte er nu æresmedlemmer af koret.

Korets første dirigent var afdøde lærer Jens Gaardsted, og man er nu nået til dirigent nr. 17.

trak sig, men det lykkedes kort før jul at finde en ny. Det er Kirsten Toftgaard Nielsen, fra Vildbjerg, hun er et frisk pust til det "bedagede" kor og forsøger nu at lære det ny rytmisk musik..

Det tegnede ellers ikke så godt, da den sidste dirigent

Igennem alle årene har koret deltaget i den årlige musik og udstillingsdag, julekoncerter, sang på plejehjem, udveksling med andre kor og deltaget i det nordiske samarbejde med besøg i vore venskabsbyer flere gange.

Koret har et par gange været i Sydslesvig, på operatur til Kiel, på sangweek-ender flere steder i landet og næsten alle årene været tilknyttet Danske Folkekor og deltaget i stævnerne der. Men også større klassiske værker har koret deltaget i gennem årene og nogle gange med Nordvestjysk Symfoniorkester. 

Onsdag den 30. januar fester koret for sig selv i Gimsing Sognegaard og har indbudt Gimsingers, Side by Side og Thyholmerkoret til at være med. Desuden er inviteret alle tidligere dirigenter, som i årenes løb har været med til at præge koret. 

Og ellers ser koret frem til Musikdagen i marts, hvor man vil fremføre sit jubilæumsprogram og vise, at trods de 40 år er koret stadig en solid del af Struers sprudlende musikliv.